FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Edora moons
Planetahundreddays
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Månar till Edora

Av universum information
Framträdanden

A Hundred Days

Planeten Edora i Vintergatan har minst två månar i sin bana, och det månar är ganska nära till varandra. Liksom Edora, överleva även "eld regnet" som nästan förstör Edoraner civilisationen vart 130 år. (SG1: "A Hundred Days")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.