FANDOM


Dialys är en förfarande avlägsna av avfall och överflödigt vatten från blodet. Dialysen används främst som en artificiell ersättning för förlorad njurfunktionen hos personer med njursvikt. Efter Löjtnant Tamara Johansen undersökte Dale Volker efter han svimmat och upptäckt att han led av njursvikt. Hon berättade för honom om hans tillstånd och hon berättade nästa steg var dialys men det fanns ingen dialys ombord på Destiny. (SGU: "Hope")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.