FANDOM


Destiny pyramid
Sabotage
Information
Plats

Destiny

Byggare

De gamla

Under kontroll av

Tau'ri

Nuvarande status

Aktiv

Destiny pyramid är ett område som ligger längst bak av De gamla skeppet Destiny. Längst upp av pyramiden ligger skeppets brygga. Pyramiden består av många våningar och rum. Expeditionen har bara utforskad en del av pyramiden så mycket. Under 2009 så hittar Nicholas Rush bryggan i pyramiden. (SGU: "Aftermath")

Kända platser i pyramidenRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.