FANDOM


Destiny eldistributionsnät är ett system ombord på De gamla skeppet Destiny som förser skeppet med kraft. Under 2009 efter att Destiny Expeditionen fått full kontroll över Destiny så undersökte Dale Volker systemet och när han kollade genom systemet så stänge han av strömmen på bryggan men satte igång strömmen igen. (SGU: "Resurgence")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.