FANDOM


Denngal
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Människa

Teknologisk period

Avancerad

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

Duplicity

Denngal är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Doktor Daniel Jackson och Vala Mal Doran skickas på ett hemlig uppdrag till Denngal. De skulle undersöka ett stöld på ett museum och om det är Lucian Alliansen som ligger bakom stölden. (SG1: "Stargate SG-1: Duplicity")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.