FANDOM


Dekontamineringsstudie Kit är utformade för kemisk decontamiantion. Den består av en flexibel yttre påse som innehåller sex individuella hud dekontaminerande paket. Varje paket består av en folie-förpackade, laminerat fibermaterial som innehåller ett reaktivt harts med en stark anti-bakteriell lösning. Dessa våtservetter innehåller lösningar som neutraliserar de flesta nerv-och blåsmedel samt förebygga infektioner. En torka kan sanera en enda karaktärs händer, ansikte, öron och nacke gång. Satsen är fäst i gasmask eller "sea bag" i standarden SG teamet bunt som denna punkt kan komma att läggas till utan extra kostnad. (RPG: "Stargate SG-1: Fantastic Frontiers: Stargate Season One")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.