FANDOM


Datortomografi är en medicinsk avbildningsteknik som används för skapa dator-bearbetade röntgenbilder för att producera tomografiska bilder av specifika område av kroppen. Datortomografin använder en digital geometri bearbetning för generera en tredimensionell bild av insidan av ett objekt från en serie av tvådimensionella röntgenbilder.

Under 1998 använde Doktor Janet Fraiser en datortomografi på Rya'c efter hans mamma Drey'auc berättat att Rya'c hade tappat sina framtänder. Fraiser upptäckte dem nya framtänderna var ihåliga och innehöll två varianter av ett biologisk gift. Under 1999 använde Janet Fraiser en datortomografi på Charlie för vara säker på att han inte hade samma bomb i sig som Cassandra. Och han hade ingen bomb i sig. Doktor Kelly tog en datortomografi på Bryce Ferguson för se efter om det fanns ett sätt få ut metallsplittret ur hans huvud. (SG1: "Family", "Show and Tell", "Stronghold")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.