FANDOM


Daleraner
Samhällelig information
Art

Människa

Distinktion

DTA-gen

Hemvärld

Dalera

Språk

Engelska

Allianser

Tau'ri

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

The Chosen

Daleraner är en ras av människa i Pegasus galaxen. Rasen är en förindustriell civilisation. Trots sin begränsade teknologi, många av deras folk besitter DTA-gen som Dalera, en De gamla, blev kär i en människa född på planeten, hennes ättlingar blev kända av befolkningen som Utvalda för sin förmåga att använda De gamla teknologin för att skydda den allmänna befolkningen, främst sköld av Dalera, som avaktiveras all teknologi i dess närhet.

Men med tiden AT-1 tog kontakt med planeten, var de utvalda nästan höll att dö ut på grund av deras elitistiska åsikter som har resulterat i omfattande inavel och den efterföljande försvagning av De gamla gen, vilket föranledde en av de utvalda att i hemlighet smyga ut ur slottet och engagera sig i dalliances med lokala kvinnor, vilket resulterar i en ny generation som Utvalda som upptäcktes tack vare analysen av Doktor Carson Beckett, lämnar Atlantis Expeditionen med hopp om att Daleranerna skulle omvärdera deras samhälle. (ATL: "Stargate Atlantis: The Chosen")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.