FANDOM


Dalera
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Daleraner

Teknologisk period

Förindustriell

Jord intresse

Daleraner hemvärld

Under kontroll av

Daleraner

Av universum information
Framträdanden

The Chosen

Dalera är utsedd P3Y-986 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. För tiotusen år sedan bodde De gamla Dalera på Dalera. Hon förvisades till Dalera av sitt folk efter blivit förälskad i en människa från Dalera. Idag lever det flera ättlingar till Dalera på planeten. (ATL: "Stargate Atlantis: The Chosen")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.