DIC Entertainment (uttalas "deek") ("DIC" kort för Diffusion, Information et Communication) var en internationell film-och tv-produktion som bildades i Luxemburg som "DIC Audiovisuel" under 1971. Den amerikanska delen av företaget bildades 1982 och hade varit bolagets företagskunder heaquarters sedan 1986.

DIC co-producerade icke-kanon animerade serien Stargate Infinity med MGM Television Entertainment.

Den 23 juli 2008, var DIC köpte (och sedan vikas in i) Cookie Jar Group.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.