FANDOM


Cursor'va som när översatt betydde "ögonen halvslutna" var en grupp som tjänade Systemherre Olokun och fungerade som en underrättelsetjänst anställda samt en hemlig polis för hans räkning. De var befälhavare på list och bedrägeri som sprider desinformation genom att säkerställa att felaktiga uppgifter nått rätt personer. På detta sätt garanteras de spridningen av undanflykt mot deras Goa'uld mästare fiender. De var helt lojala mot sin herre och utgjordes främst av Jaffa även en liten pool av kandidater från andra arter var närvarande för att utnyttja sina talanger för särskilda uppdrag.

Olokun hade valt en kader av Jaffa för uppgiften och placerade dem i ett utbildningsprogram i syfte att öka deras medvetenhet. Detta i sin tur har gjort att få släppas ut bland hans världar där de snokat upp spioner och förrädare bland sina domäner. (RPG: "Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.