FANDOM


Curia är en demokratiskt vald grupp av tjänstemän, som reglerar Tollan. Curia kan göra viktiga beslut för framtiden för deras folk, men de har lite makt. Till exempel har de inte befogenhet att ingå ett avtal med Goa'uld. Utskrifter av alla möten i Curia registreras i ett offentligt ställe, så alla Tollan kan läsa deras diskussioner.

Fram till förstörelsen av Tollan som Goa'uld, ledaren av Curia var Högsta kansler Travell. (SG1: "Between Two Fires")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.