FANDOM


Cord'ai Slätter är en region av landet på Chulak. Drey'auc är från denna region av planeten. (SG1: "Family") Slätterna av Cord'ai utgör de bördiga jordbruksmarker som finns i dalen strax bortom de High Cliffs. Ett vattenfall från samma klippor leder in i dalen och den slingrande Cord'ai Floden. Ett antal små jordbrukssamhällen kan hittas längs slätterna avkunnats av familjer genom generationerna. Några av de mindre skiften hålla förfäders hem av tidigare Jaffa krigare och First Primes som fick stor tjänst från gudarna.

De flesta grödor som odlas i Cord'ai Slätterna är grönsaker med några meloner och frukt samt. En stor anmälda gårdar på slätterna behålla även boskap, inklusive lastdjur och livsmedelsproducerande djur. Cord'ai Slätter sträcker sig en längd av 32 kilometer. Cord'ai Floden fortsätter ut i väster i sumpiga lågland. (RPG: "Stargate SG-1: Roleplaying Game")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.