FANDOM


Convulsant Antidote for Nerve Agent även kallad CANA är en engångs autoinjektor för intramuskulär tillförsel av diazepam till en kollega karaktär som är arbetsoförmögen med nervgas förgiftning. CANA måste användas på en annan karaktär när han har börjat lida av en nervgaser primära fas effekter men innan de sekundära fas effekterna börjar. (RPG: "Stargate SG-1: Fantastic Frontiers: Stargate Season One")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.