FANDOM


Cetus
Cetus
Biografisk information
Ras

Asuraner

Hemvärld

Asuras

Kön

Ej tillämpligt (man i utseende)

Död

2006

Politisk information
Lojalitet

Asuraner

Av universum information
Framträdanden
Aktör

Panou

Cetus var en Asuraner, som serverar under Talus under Asuraner angrepp på Atlantis. När Generalmajor Jonathan J. O'Neill och Richard P. Woolsey fångades, sonderade Cetus Woolsey sinne för vad information han hade. När Asuranerna hade reparerat skadorna på Atlantis, Cetus aktiverat sköld som en förberedelse för Atlantis resa till Asuras. Emellertid Överstelöjtnant John Sheppards team hade riggade sköld sändarna med Replikator disruptor kristaller som resulterade i ett avbrott våg sprids genom staden, förstöra Cetus och den andra Asuranerna. (ATL: "The Return, Part 1", "The Return, Part 2")

Det är möjligt att, i likhet med Oberoth kan Cetus kunna upprepas igen, även om han skulle ha dött i förstörelsen av Asuras

Bakom kulissernaRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.