FANDOM


Cellulär nerbrytning är en process där celler blir alltför instabil i en organism, vilket i sin slutliga död. Klonen av Carson Beckett, som Lastlight skapade, led av cellulär nedbrytning. Det var ett slags medicin skapad av Michael för att stödja klona celler från att försämras. Jennifer Keller kunde slutligen replikera denna behandling. (ATL: "The Kindred, Part 2", "The Seed")

Asgard även led av cellulär nedbrytning, vilket leder till deras kommande försvinnande. (SG1: "Unending")

Men Pegasus Asgard har kunnat antingen bromsa eller tillfälligt reparera deras genetiska skador. (ATL: "The Lost Tribe")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.