FANDOM


Denna artikel är om En fånge skepp från Jorden. För Ett fånge transport använd av Serrakiner/Hebridianer, se Sebrus.
Ceberus

Skeppet Ceberus.

Ceberus var ett sjöfartyg på Jorden som var byggd under år 1668. Fartyget byggdes av ättlingarna till gamla kelterna som ett transporterade fångar till en straffkoloni. Fartyget byggdes i Irland. (SG1: "Forsaken")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.