FANDOM


Cauldron-Born är Arawns personal, vars uppgift är att övervaka striderna, och som kommer att skicka horder av Jaffa för att förstöra laget om möjligt, och fösa dem mot anläggningen, om inte, utan att - till varje pris - att låta dem från att komma tillbaka genom Stargate. Vid behov kommer de att detonera sprängämnen att begrava Dial Home Device av behov. (RPG: "System Lord Plot Hooks")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.