FANDOM


Carnes
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av Carnes

Teknologisk period

Förindustriell

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

Homecoming (nämnd)

Carnes är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Invånarna på Carnes har handelsförbindelser med flera många världar bland Manaria och Farrin. Enligt Dalmas Rou så trodde han att Carnes också blivit anfallen av Wraith precis som Manaria. (ATL: "Stargate Atlantis: Homecoming")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.