FANDOM


Bryce Ferguson
Bryce Ferguson
Biografisk information
Ras

Tau'ri

Hemvärld

Jorden

Kön

Man

Död

2006

Politisk information
Lojalitet

Tau'ri

Av universum information
Framträdanden

Stronghold

Aktör

Reed Diamond

Bryce Ferguson var en manlig Tau'ri och var länge vän till Överstelöjtnant Cameron Mitchell. När män var Kadetter de svor en blod ed att de skulle göra det till NASA. Mitchells vilda personlighet tvingas Ferguson för att rädda honom från en situation som kan ha lett till Cams död. Som en följd av detta granatsplitter in mot en inter-kraniell artär i Bryce huvud. Under fyra år har detta splitter skulle så småningom bilda en aneurysm. Både Ferguson och Mitchell var upp för sekretessbelagda F-302 fighter-interceptor piloter läge när skeppen var redo att användas, men Mitchell var den enda som gjorde snittet. Därför missade Bryce ut strider med interstellära Armadas och all kunskap om Stargate. När aneurysmet nått ett kritiskt skede, Generalmajor Henry Landry beviljats ​​Mitchell tillstånd att häva Stargate tillhörande material till Ferguson. Mitchell använde Galaraner minnesenhet för att tillåta honom att bevittna vad han hade utsatts för, bara timmar innan han dog. Även Bryce hade en taggig personlighet, trodde Mitchell Ferguson var en bättre pilot än till och med själv. (SG1: "Stronghold")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.