FANDOM


FYI

Denna artikel är oklart kanon

Denna artikel behandlar ett ämne med ursprung i en fullt licensierad källkod, men med obekräftade status som en del av SG1/SGA/SGU kanon och kontinuitet.

Broderskap av Glaudyk är ett brödraskap av munkar på planeten Glaudyk. Deras syfte var att skydda Strayka plantan som var dess sista av sin art. De började sedan dyrka plantan som en gud. Strayka började täcka över deras kloster.

Flera år tidigare hade Vala Mal Doran rest till planeten Glaudyk efter hon hade lyckats fly från Penetera fängelset med hjälp av Plyko och Klikr. Hon gav Shand och munkarna plantan att skydda den. (SG1: "Stargate: Vala Mal Doran 3") Vala återvände till planeten efter Klikr, Plyko och Stanley Truitt hade rest till Jorden. (SG1: "Stargate: Vala Mal Doran 3")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.