FANDOM


En brandvägg är ett program som begränsar obehörig tillgång till en dator eller ett nätverk. När det upptäcktes att digitalt upphöjda Asuraner var på väg till Atlantis, frågade Richard P. Woolsey om en brandvägg hindrar deras tillträde till datorsystem. (ATL: "Ghost in the Machine")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.