FANDOM


Bola Kai
Bolokai
Samhällelig information
Art

Människa

Språk

Engelska

Regering

Tribal äldste

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Missing

"Det är en krigare stam. Ruthless. De gillar bråk, speciellt med resenärer som är fredliga."
Ronon Dex

Bola Kai är en ras av barbarisk krigiska människor som nomad i naturen de lever i Pegasus galax.

De är en av de mer primitiva krigiska folk som använder Stargate som ett transportmedel för att komma från planet till planet. De är en samling av olika stammar som är differentierade genom tatuering markeringar på sina pannor. De använder sig av yxor, klubbar krig, pilar, armborst, spjut och kasta vapen såsom chakrams. Deras byggnader består av hyddor tillsammans med trä.

Bola Kai är kända för att lämna lite av sina fiender när de är färdig med dem. När de har utvunnits ur all den information de kan från sina fångar, de är misstänkta för att äta kroppar deras fiender. (ATL: "Missing")

Denna ras artikel är en stub. Du kan hjälpa Sv.Stargate Wiki av utvidga det.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.