FANDOM


Black Cauldron är en speciell sarkofag uppdaterad av Arawn, under ledning av Systemherre Manannan mac Lir, som används för att skapa de odöda Jaffa, den Cauldron-Born. Ändringarna av sarkofagen är sådan att, i stället för att läka kroppen och uppväckte döda, Black Cauldron animerar det som en Cauldron-Born, en odöd humanoid som inte känner rädsla eller smärta. Tyvärr, är processen oåterkallelig och den enda övergång till en Couldron-Born är en andra död. (RPG: "Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.