Blåsrör är ett rör som är avsett för blåsa iväg pilar med. En pil förs in i röret och sedan blåser man ut pilen. Blåsröret används som vapen och kan även användas vid jakt. Pilarna är preparerade med gift. Avnilianerna använder blåsrör med pilar med bedövande medlem. Överste Jonathan J. O'Neill använde ett blåsrör mot en av vakterna som vaktade Kapten Laurence Conner. (SG1: "The First Commandment")

Doktor Meredith Rodney McKay berättade att invånarna av Paradise world använder blåsrör när dem letade efter Överstelöjtnant John Sheppard. (ATL: "Travelers")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.