FANDOM


Biomekanisk livsform är en livsform som är en mekanisk mimik av andra livsformer. Under 2000 när SG-1 försökte ta kontakt med rymdskeppet som brände marken genom en terraformering process. Teamet transporterades ombord på rymdskeppet och möttes av Lotan som var en biomekanisk representation av Enkaranerna som levde på planeten. Han berättade efter att skeppet först stött på flera Enkaranerna som skannades av skeppet och skapade en liknande utseende till honom. Major Samantha Carter blev förvånad att skeppet hade skapat en biomekanisk livsform efter analyserat en annan livsform och skapade Lotan efter en dag. (SG1: "Scorched Earth")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.