Belkan
Belkannight.jpg
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Belkan, Satedaner

Teknologisk period

Förindustriell

Jord intresse

Handel och information

Under kontroll av

Belkan

Av universum information
Framträdanden

Trinity, Broken Ties

Belkan är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate och är en smältdegel för människor. Mycket öppen för handel, äger de en sjukdom-resistent stam av linfrö som potentiellt skulle kunna fördubbla skördenivån på Athosianer fastlandet. Handel är mycket aktiv i samhället. En marknad regelbundet ställa in i staden, innehåller en mängd olika varor som visas i kiosker flammande med banderoller av färg. (ATL: "Trinity", "Broken Ties")

Belkan på dagen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.