FANDOM


Bedrosianer Centrala Register är en kropp vistas i Bedrosianer regeringen. Den användes för att kartlägga profilerna hos medborgarna i Bedrosia. Efter SG-1 fångades av en militär patrull, deras DNA togs och bestämdes de var människa men de var inte närvarande i registret. Befälhavare Rigar såg detta som ett bevis att de var Optricaner. (SG1: "New Ground")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.