FANDOM


Bedrosianer-Optricaner kriget är en konflikt mellan Bedrosianer och Optricaner. Kriget mellan dem började på grund av en skillnad i religiös tro, med Bedrosianernas tro på en lång avgick Goa'uld, Nefertum, eftersom deras gud och skapare, och Optricanerna tro att de hade tagna genom Stargate från en annan värld. Striden pågick i flera årtionden och verkar fortfarande vara pågående. Båda nationerna verkar vara lika avancerade. (SG1: "New Ground")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.