FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Bar'lad
Barlad
I mitten av rådsmedlemmarna.
Biografisk information
Ras

Mardan

Hemvärld

Mardan planet

Kön

Man

Politisk information
Lojalitet

Mardan (nuvarande)
Tlak'kahn (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Feet of Clay

Bar'lab är en manlig Mardan från Mardan planet. Under 2020s var han sjuk av pest efter han och Mardan Rådet fick reda på Gus Bonner och hans team var på planeten kallade dem på Da'kyll. Efter han och rådet insett hur grymma Tlak'kahn var och Bonners team hjälpte honom och rådet från platsen efter Mardan hjälpte dem fly. Han blev botat sedan av sjukdomen. (INF: "Feet of Clay")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.