FANDOM


Baltikum är tre nordeuropeiska länder öster om Östersjön - Estland, Lettland och Litauen. Under 2004 när Elizabeth Weir och Första Atlantis Spaning Team mötte en äldre Elizabeth Weir. När Elizabeth Weir berättade att hon önskade att det fanns något mer dem kunde göra för hennes äldre. Äldre Weir kommenterade att hon satte för mycket press på sig själv. Hon berättade att hon skulle komma ihåg eländigt Baltikum förhandlingen. Och vad Simon hade berättade efteråt och Elizabeth svarade med andas bland annat. (ATL: "Before I Sleep")

Externa länkarRedigera

Baltic statesWikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.