FANDOM


Balar colony
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Balarianer, Elson's folk

Teknologisk period

Förindustriell

Under kontroll av

Balarianer, Elson's folk

Av universum information
Framträdanden

Outsiders (nämnd)

Balar colony är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Under 2008 så utforskade Evan Lornes team planeten och upptäckte den var lämplig för både Balarianerna, Elson's folk. Balarianerna byggde sin nya koloni med deras vänner. (ATL: "Outsiders")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.