FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Ba'al's homeworld's moon
Reckningpt1
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Måne till Ba'al's homeworld

Av universum information
Framträdanden

Ba'al's homeworld's moon är en måne i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt Ba'al's homeworld. Månen syns på dagen. (SG1: "Reckoning, Part 1", "Reckoning, Part 2", "Threads")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.