FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Ba'al's Jaffa befälhavare
Sg1 606 0025
Biografisk information
Ras

Jaffa

Kön

Man

Död

2002

Politisk information
Grad

Befälhavare

Lojalitet

Ba'al

Av universum information
Framträdanden

Abyss

Aktör

Patrick Gallagher

Ba'al's Jaffa befälhavare var en manlig Jaffa i tjänst av Ba'al. Han befallde trupperna vaktade Asdad. Han ledde laget som fångade Överste Jonathan J. O'Neill. Han blev dödad under Yus attack på utposten. (SG1: "Abyss")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.