FANDOM


Mark V

En Mark V beredda att gå till Abydos.

BFMB Mark V är en liten, bärbar termonukleär sprängladdning. Denna bomb var nästan skickades till Abydos efter Apophis och några Jaffa kom genom Stargate men stoppades när Jonathan J. O'Neill sa General George S. Hammond sanningen om vad som hände på första uppdraget till Abydos. (Stargate) (SG1: "Children of the Gods")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.