FANDOM


Bärbar dekontameringsenhet är en enhet liknande funktioner som den handhållna saneringsapparat med undantag av att det har en fem gallon behållare vid en ände och en skurborste i slutet av fem stång. Enheten får inte användas på längre avstånd. En bärbar decontaming apparat kan sanera ett område upp till 1200 kvm av alla kända kemiska och biologiska ämnen. Det används på sådant som fordon. Innehållet är inte under press och måste pumpas ut med hjälp av staven och borste. Vätskan är emellertid mycket brandfarlig. (RPG: "Stargate SG-1: Fantastic Frontiers: Stargate Season One")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.