FANDOM


Australopithecus var en förhistorisk grupp av människovarelse förfader till nutida människa. Australopitheus levde för omkring 4 miljoner år sedan av Afrika. Enligt Doktor Daniel Jackson så liknande Berörda med hade en mindre panna ås än Homo Erectus. (SG1: "The Broca Divide")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.