FANDOM


Austerlitz klass var en föreslagen klass av Tau'ri rymdskepp designat av Ariane under den period som Atlantis hade återvänt till Jorden. Entreprenad stoppades på klassen på grund av ekonomiska problem, dock, och så förblev på ritbordet. (ATL: "Stargate Atlantis: Homecoming")

Arbetet återupptogs någon gång efter Atlantis tillbaka till Pegasus galaxen, men bara en enkelskrov i denna klass var som fastställts av EU som skulle använda den när de är avslutade. (ATL: "Stargate Atlantis: The Furies")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.