FANDOM


Atomvinter är en hypotetisk köldperiod som skulle kunna drabba en planet efter ett kärnvapenkrig i en större skala. Katastrofala följder av klimatet är partiklar i atmosfären hindrar solstrålningen från nå ytan. Temperatursänkningar till flera tiotals grader ska kunna inträffa med efterföljande massdöd av växter och djur av extrema kalla vädret.

Lisa Park trodde att planeten Novus hade drabbats av en atomvinter efter att ha hört de båda nationerna på Novus var i kalla kriget med varandra. Matthew Scotts skyttel analyserade ytan. Han berättade för resten av besättningen på Destiny värdena som han hade upptäckt att ytan på Novus hade kallare temperaturer. Men det fanns ingen atomvinter utom en vulkanvinter. (SGU: "Epilogue")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.