FANDOM


Atmospheric Radiation Monitor även kallad ARM är en handhållen Stargate Command enhet upptäcker närvaron av neutriner och radioaktiva partiklar. Mer finstämda än en vanlig Geigermätare en ARM erkänner förekomsten och intensiteten av strålning inom 609 meter i alla riktningar och ger bäraren en inspirationskontrolli början av varje rörelse åtgärd som kommer att utsätta honom för strålning, är automatisk denna inspiration kontroll och kostar inga action tärningar att utföra. Med framgång bäraren kan antingen avbryta sin rörelse åtgärd eller deklarera en ny rörelse väg som inte kommer att avslöja honom. Om användaren avbryter sin rörelse handling, förblir han i sin nuvarande plats och förlorar att åtgärder även om han fortfarande kan vidta andra åtgärder som han är på grund under samma runda om han så önskar. ARM kan också upptäcka förekomsten av naquadah och naquadria inlåning med 304 meter närvaron av naquadah och naquadria partiklar inom 100 meter samt förekomsten eller avsaknaden av elektrisk ström med 2 meter (som gör att den kan användas för att avgöra om ett batteri innehåller en laddning eller ett objekt får ström. (RPG: "Stargate SG-1: Roleplaying Game")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.