FANDOM


Atlantis arrest
AtlantisBrig11
Information
Plats

Atlantis

Byggare

Lanteaner

Under kontroll av

Tau'ri (nuvarande)
Lanteaner, Asuraner (tidigare)

Nuvarande status

Aktiv

Arrest i Atlantis och andra City-skepp också, används för att låsa in farliga personer eller fångar. Det är ett stort rum med icke-beröring celler i mitten. Varje cell är en stor bur med horisontella streck och ett kraftfullt kraftfält sträcker sig över sidorna. Detta område omfattar att materialet inte passerar genom och är endast deaktiveras (på öppningssidan) när cellen är öppen.

Cellerna har använts av Atlantis Expeditionen för att hålla Wraith fångar och även Richard P. Woolsey och Generalmajor Jonathan J. O'Neill under Asuranernas ockupation av Atlantis. Cellerna ombord på Asuraner City-skepp hade Överstelöjtnant John Sheppards team tillsammans med Doktor Elizabeth Weir. (ATL: "Suspicion", "Progeny", "The Siege, Part 1", "The Return, Part 2")

Efter Replikator invasionen, Meredith Rodney McKay i hemlighet installerat ett röstkommando override på arresten ifall han någonsin fastnade igen som under invasionen. Under andra slaget vid Frozen planet, var McKay kunna använda override att högljutt ge sin kod från inuti cellen och flykt. (ATL: "Stargate Atlantis: Inheritors")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.