FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Asuran planet
Ghost planet
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Asuraner (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Ghost in the Machine

Asuran planet är en planet i Pegasus galaxen. Det är okänt om planeten har en Stargate. Planeten har minst två månar.

Under 2008, Elizabeth Weir och de andra åtta återstående Asuranerna (resterna av Niam's fraktion) landade och bosatte sig på den här planeten, så att Weir kunde lära dem att bli upphöjda, som inte fungerade på grund av deras mekaniska bakgrund, så Koracen improviserade med digital upphöjelse. Aurora-klass slagskeppet som Elizabeth Weirs grupp använde för fly från Asuras är troligen kvar på planeten. (ATL: "Ghost in the Machine")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.