FANDOM


The Others

En grupp "De andra" i Astral Diner.

Astral Diner är en "diner" där Daniel Jackson fann sig själv efter att han dödats av Replikator Carter. Diner byggde på minnen av en diner som Nicholas Ballard tog en ung Daniel till efter dödsfallen av hans föräldrar. Den var belägen vid en halvtid mellan dödlighet och upphöjelse. Förts dit av Oma Desala, var Daniel med tanke på utbudet av upphöjelse eller återvända till dödliga upphöjelse. Anubis var också kunna komma åt Diner efter att han semidescended. Enligt Upphöjda Times, Diner skulle ges "oändlig" status. (SG1: "Threads")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.