FANDOM


Asgard flykt kapsel är en liten bemannade skepp som används för att fly ett större skepp i händelse av en allvarlig olyckshändelse.

Under 2002 när Osiris anföll Adara II som var under beskydd av Skyddade Planet Fördraget Överbefälhavare Thor anlände till Adara systemet med försöka försvara planeten. Osiris' Ha'tak anföll Thors Biliskner som hon förstörde så flydde Thor i en flykt kapsel. Osiris' Ha'tak lyckades hämta flykt kapseln innan den kunde försvinna ut i atmosfären. (SG1: "Revelations")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.