FANDOM


Aschener transportör
Aschen.transporter
Produktion information
Tillverkare

Aschener

Designer

Aschener

Tekniska specifikationer
Funktion

Materia transport

Kontroll system

Kontroll panel

Kraftkälla

Okänd

Användning
Anknytning
"...möjlighet att korsa hela kontinenter i ett enda steg..."
Mollem

En Aschener transportör är en plattform och piedestal som tillåter omedelbar transport till olika platser på en planet stora avstånd från varandra. Minst fyra människor kan vara teleporteras åt gången. Ett användargränssnitt med sockeln, ange önskat pad på ett sätt som liknar Atlantis transportör. Omedelbart efter, starkt ljus kuvert resenärerna på piedestalen och projekt dem till plattformen på den avsedda platsen. De liknar transport ring i att de kräver plattformar att fungera, till skillnad från långt bättre strålande teknologi i De gamla och Asgard. (SG1: "2001", "2010")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.