"De har skepp, men de bara använda dem för att resa mellan planeterna inom konfederationen."
Daniel Jackson

Aschener rymdskepp har nämnts av SG-1 vid minst ett tillfälle. Aschenerna sägs vara i stånd att rymdfärder, men de är inte naturliga upptäcktsresande och därför endast resor inom det egna systemet och konfederationen. De har dock upptäckt minst en planet med sina rymdskepp, i stället för att resa till det först i Stargate. Stargate på världen, upptäcktes efter Aschener ankomst. (SG1: "2001")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.