FANDOM


"Vi har alla tagit anti-åldrande vaccin och anti-cancer vaccinet...och nu Aschenerna har dessa medicinska maskiner som kan vända vävnadsskada och laga brutna ben..."
Janet Fraiser

Aschener medicin har sett att vara extremt avancerade jämfört med Jorden motsvarighet, rendering traditionella läkare föråldrade. Exempel på deras imponerande medicinsk teknologi ingår ofelbar diagnostiska maskiner och maskiner som kan laga brutna ben på några sekunder. Aschenerna har också tagit fram läkemedel som kan dubbla människors livslängd och vaccin mot cancer. En pandemi på Aschener värld Volia flera år innan 2001 var också lätt botas genom Aschener, även om det är möjligt, även troligt, var själva pandemin skapats av Aschenerna i första hand. (SG1: "2010", "2001")

Se ävenRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.