FANDOM


Aschener holografisk projektor var en form av Aschener teknologi som gjorde en projektion av tredimensionella föremål i luften. Denna teknologi är införlivat konferensrum deras sködare och laboratorier vetenskap ses i en alternativ tidslinjejorden. Exempel på objekt syns på projektorer i den alternativa tidslinjen var en komplett modell av Jupiter och en modell av en del av solens användas tillsammans Aschener satelliter för att söka efter förändringar som skulle leda till solar flare. (SG1: "2010", "2001")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.