FANDOM


Arxanti profetia är en profetia som skrevs av Arxantis förfäder. Arxanti var i hopp tack vare en profetia där det angavs att "Frälsning kommer från bortom stjärnorna, när änglarna tillbaka".

Denna profetia uppfylldes då, att utnyttja den sheh-fet, lärt Arxanti av ankomsten av den Ende, Dan'yel Jak'sun, en man som hade vandrat bland änglarna och därför kände dem bättre än någon någonsin skulle kunna känna dem. När Arxanti kopplade Daniel upp till sheh-fet, kunde han överföra sin unika insikt och kunskap av De gamla i medvetandet hos alla som för närvarande är anslutna till sheh-fet, Jack O'Neill därefter släppa dem från sheh-fet tack vare sin mer kraftfulla De gamla gen bevilja honom överlägsen kontroll över systemet. Med före detta fångar av sheh-fet nu fri, och med Daniels kunskap om deras forna fiende som finns för att vägleda dem i att skapa ett nytt samhälle, lämnade SG-1. (SG1: "Stargate SG-1: A Matter of Honor")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.