FANDOM


Armborst är ett vapen som består av en båge fast monterad på ett lager som skjuter pilar. Armborsten har en låsmekanism för avfyrande pilar. Laddning av vapnet tar längre tid och pilarna avfyras rätt snabb hastighet och har större träffsäkerhet. Byrsa folket har en armborst liknande vapen som dem kallar Kest. (SG1: "Cor-ai")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.